Templom

A Péceli református templom történetének összefoglalója

Pécelen valószínűleg már 1649 előtt volt református anyaszentegyház.
A péceli református anyakönyv első bejegyzése 1719-ből való.

1798 : a templom építésének kezdete (torony nélkül).
1800 : a templom felszentelése.
A templom szentelési igéje : (II. Mózes 3:5)
Isten mondja Mózesnek : „Ne jöjj közel, oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely amelyen
állasz, szent föld.”

Az építési költség nagy részét II. gróf Ráday Gedeon viselte. Alapanyagul a temetőben lévő régi templom köveit használták fel. A templom neoromán elemekkel kialakított, belülről késő-barokk vonásokat hordozó épület.
1811 : az orgona felszentelése.
1825. március 31: A péceli nagy tűzvészben leégett a templom teteje, az ajtók és az ablakok is súlyosan megsérültek.
Az újjáépítés II. gróf Ráday Pál nevéhez fűződik, aki ekkor a Dunamelléki Református
Egyházkerület főgondnoka volt. A péceli gyülekezet főgondnoka ez időben Szemere Pál
(1818 – 1830).A felújítás ideje alatt – miként a templom építését megelőző időkben – a Ráday kastély földszinti termében tartották az istentiszteleteket.
1850 : a szószék fölötti korona építése.
1872. december 30 : a templom ifj. gróf Ráday László csődbejutása után Kelecsényi Rafáel tulajdonába került a Ráday birtokkal együtt.
1885. május 7 : a templom a református egyház nevére íratott át.
A templom 1894-ig torony nélkül állt. A harangláb az iskola udvarán volt.
1894. május 24 : a torony alapkövének letétele; a területet Kelecsényi Rafáel ajándékozta.
1894. július 22 : a toronygomb feltétele.
1894 : a templom átépítése a mai formájára.
Az I. világháború alatt a három harangunkból kettőt hadi célokra igénybe vettek, még az
orgona sípjait is. (presbiteri jegyzőkönyvekből!)
1924. október 31: az új harangok felszentelése.
1994 : a jelenlegi toronyóra beépítése.

Történelmi emlékű templomi tárgyak:

  1. Az egyik úrvacsorai tányér Kajalai András ajándéka 1698-ból.
  2. A másik úrvacsorai tányér 1800-ban került a templomba, valószínűleg a templomépítő gróf II. Ráday Gedeon ajándéka.
  3. Az egyik úrvacsorai poharat a péceli templom első lelkésze, Vecsei Csász János
    ajándékozta a gyülekezetnek 1695-ben.
  4. A másik kehely gróf Ráday Anna, özv. Nádasdy Lászlóné ajándéka. (1840)
  5. Az egyik kannát 1698-ban Vecsei Csász János csináltatta.
  6. A másik kanna 1733-ból való.
0 Shares