Presbitérium 2018-2024, Bizottságok

Az egyházi törvények alapján 2017 őszén az addig szolgált presbitériumok megbízatása lejárt.

Ennek értelmében 2017. november 5-én az istentisztelet keretében gyülekezetünk közgyűlése titkos szavazással megválasztotta a gyülekezet főgondnokát, gondnokait
és a presbitereket.

A megválasztandó tisztségekre bárki szóban vagy írásban ajánlhatott jelölte(ke)t az új presbiterek közé. A Heltai Miklós vezette jelölő és választási bizottság az egyházi jogszabályok szerinti jelölési eljárást lefolytatta, így került fel 19 név a szavazólapokra.

A közgyűlés által presbiterekké választott teljes jogú egyháztagok:

 1. Golarics Gábor
 2. Gulydi Sánor
 3. dr. Györe Dániel
 4. ifj. Hardi Miklós
 5. Kovács Gergely
 6. Kovács Zoltán
 7. Krett Tibor
 8. Mády Zoltán
 9. Margit István
 10. ifj. Margit István
 11. dr. Mészáros Balázs
 12. ifj. dr. Mikolicz Gyula
 13. Raubinek Gábor
 14. Rideg Tamás
 15. Váradi Csaba
 16. Vezsenyi Péter

A közgyűlés által pótpresbiterekké választott teljes jogú egyháztagok:

 1. dr. Hardy F. Gábor
 2. Szilágyi Attila 
 3. Erdő Krisztián 

A közgyűlés által gondnoki tisztségre választott presbiterek:

Főgondnok: Margit István

Gondnokok: Kovács Gergely és Kovács Zoltán

Az új presbiterek 2018. január 15-én az istentiszteleten tették le a hivatalos esküt.

 

Az új presbitérium tiszteletbeli presbiteri címet adományozott a következő volt presbitereknek:
Bene László, Bíró Attila, Heltai Miklós, Jakots Lajos, Krekács György, Miklósy Ervin, Papp József

Korábban megválasztott tiszteletbeli presbiterek:
Karsai Pál, Katona László, Negyeliczki László, Sass János és Szabó Attila

 

A presbitérium – más gyülekezetek gyakorlatához hasonlóan – több bizottságot hozott létre, amelyek szakterületük témaköreiben előkészítik a presbitérium döntését, illetve javaslatot tesznek.

A presbitérium a 2018. február 4-én megtartott ülésén a következő bizottságok megalakításáról döntött:

Missziói Bizottság
Elnök: Margit István
Bizottsági tagok: dr. Cs. Nagy János, Gulydi-Szabó Éva, Vásárhelyi Bálint Márk, Csizmadia Márta, Szabó Zsófia, Vezsenyi Péter, Krett Tibor, Katona Eszter

Oktatási Bizottság
Elnök: Krett Tibor
Alelnök: ifj. dr. Mikolicz Gyula
Bizottsági tagok: dr. Cs. Nagy János, Margit István, Kovács Gergely, Kovács Zoltán, Vezsenyi Péter, Gudmann-Bokor Anita, Mikes Istvánné, Urbán Viktória

Pénzügyi Bizottság
Elnök: Kovács Gergely
Bizottsági tagok: dr. Cs. Nagy János, Margit István, Kovács Zoltán

Műszaki és Temetői Bizottság
Elnök: Kovács Zoltán
Alelnök: Mády Zoltán
Bizottsági tagok: Bene László, Papp József, Jakots Lajos, Simon István, Gulydi Sándor, Krekács György, Váradi Csaba, Nagy Zsófia, Golarics Gábor, dr. Mészáros Balázs

Kommunikációs és Médiaügyi Bizottság
Elnök: dr. Mészáros Balázs
Bizottsági tagok: Vásárhelyi Bálint Márk, Ács Péter, Kovács Gergely, ifj. Margit István, Mikolicz András, Vezsenyi Bálint

Ifjúsági Bizottság
Elnök: Vezsenyi Péter
Bizottsági tagok: Vásárhelyi Bálint Márk, Krett Anna, Szabó Zsófia Ildikó, Vezsenyi Bálint

Diakóniai Bizottság
Elnök: dr. Györe Dániel
Bizottsági tagok: Gulydi Sándor, ifj. Gulydi Sándor, Gulydi-Szabó Éva, ifj. Hardi Miklós, Rideg Tamás, Margit István

Számvizsgáló Bizottság
Elnök: Szilágyi Attila
Bizottsági tagok: Gulydi Sándor, Raubinek Gábor

 

0 Shares