Az efezusi levél célja

„Azért pedig, hogy ti is megtudjátok, mi van velem, és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükhikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól! A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.” Ef 6,21-24

Elhangzott: 2015.09.27. 10 óra
Igehirdető: Cs. Nagy János
Igehely: Ef 6,21-24;

letöltés

Kategória: Igehirdetések, Média anyagok | A közvetlen link.