Nemcsak kenyérrel! – böjti igehirdetések

„Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Ő így válaszolt: Meg van írva: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: “Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: “Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: “Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. ” Mt 4,1-11

1. Böjt – nem csak kenyérrel?

Elhangzott: 2015.02.19. 18 óra
Igehirdető: Cs. Nagy János
Igehely: Mt 4,1-11;

letöltés


2. Milyen a Szentírás ördögi használata?

Elhangzott: 2015.02.20. 18 óra
Igehirdető: Cs. Nagy János
Igehely: Mt 4,1-11;

letöltés


3. Hatalom – minden áron?

Elhangzott: 2015.02.21. 18 óra
Igehirdető: Sípos Előd Zoltán
Igehely: Mt 4,1-11;

letöltés


0 Shares
Kategória: Igehirdetések, Média anyagok | A közvetlen link.