Hanganyag: Evangélizációs sorozat 2014. november 27-30.

„Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk: Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a menyegzőre! De némelyek, ezzel mit sem törődve, elmentek: egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket.
A király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre! A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád! Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: Kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.” Mt 22,1-14

1.

Elhangzott: 2014.11.27. 18 óra
Igehirdető: Barthos Gergely
Igehely: Mt 22,1-3;

letöltés


2.

Elhangzott: 2014.11.28. 18 óra
Igehirdető: Barthos Gergely
Igehely: Mt 22,3-6;

letöltés


3.

Elhangzott: 2014.11.29. 18 óra
Igehirdető: Barthos Gergely
Igehely: Mt 22,7-10;

letöltés


4. (vasárnap délelőtti istentisztelet)

Elhangzott: 2014.11.30. 10 óra
Igehirdető: Barthos Gergely
Igehely: Mt 22,11-14;

letöltés

0 Shares
Kategória: Igehirdetések, Média anyagok, Meghívók | A közvetlen link.