Monthly Archives: november 2015

„Ha valaki énutánam akar jönni”

„Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Isten nem hazudik

„Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint 2 az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, 3 igéjét pedig kijelentette a maga idejében … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

„Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, Sátán! Dorgáljon meg téged az … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Advent 2015

Posted in Hírek, Meghívók | Leave a comment

Összeomlás vagy megmentés?

„Így szólt az Úr igéje Haggeushoz másodszor is a hónap huszonnegyedik napján: Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: Megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

„Ettől a naptól fogva áldást adok.”

„Dárius uralkodásának második esztendejében, a kilencedik hónap huszonnegyedikén így szólt az Úr igéje Haggeus prófétához. Ezt mondja a Seregek Ura: Kérj útmutatást a papoktól erre nézve: Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment