Monthly Archives: október 2015

Megtérés

Barthos Gergely előadása a megtérésről (Csendesnap, 2015. október 18.) letöltés

Posted in Előadások, Média anyagok | Leave a comment

„Ezt a házat megtöltöm dicsőséggel!”

„A hetedik hónap huszonegyedik napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által: Beszélj Zerubbábellel, Sealtíél fiával, Júda helytartójával és Jósua főpappal, Jócádák fiával meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük: Van-e köztetek olyan, aki még látta ezt a … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

„Én veletek vagyok!”

„Zerubbábel, Sealtíél fia és Jósua főpap, Jócádák fia meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük, az Úr; és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

JÉZUS KRISZTUS AZ IGAZ VALLÁSRÓL

REFORMÁCIÓ HETE – Ünnepi szolgálatok 2015. október 26. – november 1. október  26.  – 18:00 Imaközösség – Bárka október  29.  – 18:00 Úrvacsora előkészítő szolgálat – Bárka •  vetített képes rövid történelmi visszatekintés. •  tanítás a Hegyi beszéd alapján (Mt 6,1-8) … Continue reading

Posted in Hírek, Meghívók | Leave a comment

Gondoljátok meg utaitokat!

„Dárius király uralkodásának második esztendejében, a hatodik hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtíél fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához: Így szól a Seregek Ura: Ez a nép azt mondja, hogy nem … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Hírmondó – 2015 ősz

Posted in Gyülekezeti újság, Média anyagok | Leave a comment

Csendesnap

Posted in Csendesnap, Hírek, Meghívók | Leave a comment

Felnőtt konfirmáció!

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” -Máté 10,32  Kedves testvérem, barátom!   A konfirmáció azt a bizonyságtételt jelenti, mellyel valaki megvallja hitét és elkötelezi magát Jézus Krisztus követésére, és … Continue reading

Posted in Hírek, Hitoktatás, Meghívók | Leave a comment

Te tehát erősödj meg a kegyelemben (mert)…

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Az efezusi levél célja

„Azért pedig, hogy ti is megtudjátok, mi van velem, és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükhikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment