Monthly Archives: április 2015

Pál szenvedése

„Krisztus szolgái? Esztelenül szólok: én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam negyven botütést egy híján, háromszor negvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Látásról hitre

Elhangzott: 2015.04.06. 10 óra Igehirdető: Sípos Előd Zoltán Igehely: Jn 20,11-18; Lk 24,13-35; letöltés

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Jefte története – üzletelés Istennel?

„Ekkor az Úr lelke szállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén, majd átvonult Gileád-Micpén, és Gileád-Micpéből vonult az ammóniak ellen. Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta: Ha valóban kezembe adod az ammóniakat, akkor bárki is jön ki … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Hirdessétek az evangéliumot!

„Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Nincsen itt, feltámadt!

„Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el … Continue reading

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment