Előkészítő szolgálatok – újkenyér alkalmából

Pál apostol első igehirdetése

augusztus 18. csütörtök 18:30 Bárka (Apcsel 13,14-23)

augusztus 19. péntek 18:30 Bárka (Apcsel 13,23-37)

augusztus 20. szombat 18:30 Bárka (Apcsel 13,38-41)

augusztus 21. vasárnap 10:00
• Istentisztelet, úrvacsora – Templom (Apcsel 13,42-52)
• Gyermek istentisztelet – Bárka

Posted in Hírek, Meghívók | Leave a comment

Hogyan hallgatjuk?

Elhangzott: 2016.08.07. 10 óra
Igehirdető: Czakó Zoltán
Igehely: Textus: Mt 13,9-23
Hogyan hallgatjuk?
Máté 13
Márk 4

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Elhangzott: 2016.07.31. 10 óra
Igehirdető: Czakó Zoltán
Igehely: Lectio: Lk 11,37-46; Textus: Lk 6,39-46

Lk 11
Lk 6

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Az egyház fő ügye

Elhangzott: 2016.07.24. 10 óra
Igehirdető: Cs. Nagy János
Igehely: Lectio: ApCsel 11,19-26; Textus: ApCsel 13,1-3
Az egyház fő ügye
ApCsel 11
ApCsel13

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Kié a hatalom?

Dániel 6

Elhangzott: 2016.07.17. 10 óra
Igehirdető: Richard Hall (fordító: ifj. Mikolicz Gyula)
Igehely: Dániel 6;

Kié a hatalom?

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Az Úr keze velük volt

„Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.” ApCsel 11,19-26

Elhangzott: 2016.07.10. 10 óra
Igehirdető: Cs. Nagy János
Igehely: Lectio: ApCsel 11,19-26; Textus: ApCsel 11,21
Az Úr keze velük volt
ApCsel 11

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

A londoni Lyonsdown gyülekezet lelkipásztora ismét köztünk…

2016. július 7-én a péceli református Bárka gyülekezeti házban a csütörtök este 18:30 órakor kezdődő BIBLIAÓRÁN CHARLES DOBBIE, a londoni Lyonsdown gyülekezet lelkipásztora szolgál közöttük.

Charles_DobbieCharles nem először jár Pécelen, gyülekezetének fiataljai pedig már évek óta segítőként vannak jelen ifjúsági táborunkban. Charles Dobbie hosszú évekig katonatisztként szolgált, majd nyugdíjba vonulását követően Jézus Krisztus seregének szolgálatába szegődött el.

Teológiai tanulmányainak végeztével a londoni Lyonsdown gyülekezet hívta meg lelkipásztorának. Érkezését követően megpezsdült a lelki élet, mind többen jutottak élő hitre. Igehirdetéseiben különös frissességgel, ugyanakkor a Bibliához ragaszkodva hirdeti Isten Igéjét.

Charles a feleségével, Felicity-vel érkezett közénk, pihenés és feltöltődés céljából, de örömmel vállalta, hogy egy rövid igei tanítással megörvendeztet bennünket.

Az Úr áldja meg magyarországi tartózkodását, bizonyságtételét!

Posted in Hírek, Meghívók | Leave a comment

Az Úr napjának megszentelése

„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.” 2Móz 20,8-11

Elhangzott: 2016.07.03. 10 óra
Igehirdető: Cs. Nagy János
Igehely: Lectio: Kol 2,16-23; Textus: 2Móz 20,8-11
Az Úr napjának megszentelése
2 Mózes 20
Kolossé 2

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

Isten népének szombatja

„Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.” Zsid 4,9

„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.” 2Móz 20,8-11

Elhangzott: 2016.06.26. 10 óra
Igehirdető: Cs. Nagy János
Igehely: 2Móz 20,8-11
Isten népének szombatja

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről,…”

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” Zsid 13,7

Elhangzott: 2016.06.19. 10 óra
Igehirdető: Cs. Nagy János
Igehely: Zsid 13,7
Ne feledkezzetek meg vezetőitekről

Posted in Igehírdetések, Média anyagok | Leave a comment